fbpx

Privacyverklaring Happy Life Retreat
Happy Life Retreat gevestigd aan Middellandplein 12c, 3021 BS Rotterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals beschreven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens: www.happyliferetreat.nl | T +31624313632

Persoonsgegevens die wij verwerken
Happy Life Retreat verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Gezondheidsgegevens
 • Overige gegevens die je bijvoorbeeld via het invulveld op ons contact- of aanmeldformulier actief verstrekt
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website
 • Internetbrowser en apparaattype

Doel en grondslag
Happy Life Retreat verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Om jouw betaling af te handelen
 • Om onze nieuwsbrief en/of informatiebrochure te verzenden
 • Om je te bellen of e-mailen als dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Om je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren
 • Om onze belastingaangifte te doen als wij hiertoe wettelijk toe verplicht zijn

Bewaartijd
Happy Life Retreat bewaart je persoonsgegevens zolang nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld en/of zolang de wet voorschrijft.

Delen van persoonsgegevens met derden
Happy Life Retreat verstrekt uitsluitend gegevens aan derden als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van onze diensten aan jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Wij verkopen nooit jouw gegevens aan andere partijen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Happy Life Retreat gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Happy Life Retreat en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@happyliferetreat.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op jouw verzoek.

Beveiliging
Happy Life Retreat neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons op via info@happyliferetreat.nl.

Neem bij vragen over onze privacyverklaring gerust contact met ons op.